AMISTEP - Phương thức triển khai

Execution Discipline

Đặt mình trong dòng chảy thời đại hội nhập, Ami&M hiểu rõ tầm quan trọng của việc thiết lập hệ thống quản lý để thực thi chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Ứng dụng quy trình 9 bước triển khai - The Balanced ScoreCard với Thẻ điểm cân bằng, Bản đồ chiến lược, và Nguyên tắc thiết yếu trong triển khai công việc được chúng tôi lựa chọn như giải pháp tối ưu nâng cao năng lực thực thi chiến lược cũng như hiệu quả công việc.

Ami&M chào đón bạn trở thành
người đồng hành tiếp theo

Bạn thích một môi trường làm việc năng động, sáng tạo và gắn kết?
Hãy ứng tuyển để trở thành thành viên trong gia đình Ami&M