AMISTEP - Phương thức triển khai

Seven Steps Process

Quy trình triển khai công việc ở Ami&M được người sáng lập đúc kết bao gồm 7 bước.

Chúng tôi luôn bắt đầu bằng Brainstorming- nơi sẻ chia ý tưởng giữa các thành viên nhóm cùng sự tư vấn đóng góp của Cố vấn (Consultant) và Người hướng dẫn (Mentor). Quy trình kết thúc ở bước thứ 7 cũng bằng việc thảo luận với câu hỏi chủ đề “Can be better”- Có thể tốt hơn không? Ami&M tin rằng việc trao đổi cùng xây dựng và đúc rút kinh nghiệm là cách giúp chúng tôi cải tiến và nâng cao hiệu quả công việc.

Ami&M chào đón bạn trở thành
người đồng hành tiếp theo

Bạn thích một môi trường làm việc năng động, sáng tạo và gắn kết?
Hãy ứng tuyển để trở thành thành viên trong gia đình Ami&M