AMISTEP - Phương thức triển khai

Team of Teams

Ở Ami&M, mỗi AM là một chiến binh "đa zi năng" với 70-80% quỹ thời gian làm việc được dành để thực hiện những công việc theo phân công của lãnh đạo trực tiếp, và 20-30% còn lại được tham gia đóng góp ở những dự án với vai trò khác nhau.

Team of teams là phương thức tối ưu hóa nguồn nhân lực, để mỗi thành viên trong tổ chức có cơ hội khám phá và phát huy tối đa năng lực bản thân, tăng cường sự thấu hiểu lẫn nhau và cùng phát triển trở thành “siêu đội ngũ” tài năng nhất. 

Ami&M chào đón bạn trở thành
người đồng hành tiếp theo

Bạn thích một môi trường làm việc năng động, sáng tạo và gắn kết?
Hãy ứng tuyển để trở thành thành viên trong gia đình Ami&M