PLAN

Quỹ hưu trí

Ở Ami&M, chúng tôi gọi nhau là A và M như chữ cái đầu tiên của tên gọi. Có lẽ không ở đâu bạn bắt gặp một địa chỉ email hay cách xưng hô lạ kì như vậy. A Minh, A Vinh, M Hằng, M Yến…tất cả những cái tên như thế đã trở nên quen thuộc với chúng tôi, cũng như những “đặc sản” chỉ có ở Ami&M đã đưa chúng tôi từ những gia đình nhỏ trở thành người thân trong một gia đình lớn. Gia đình Ami&M là nơi chúng tôi cùng nhau tạo dựng nên cuộc sống tốt đẹp hơn cho mình, cho những người đồng hành và cho xã hội. Quỹ hưu trí Ami&M được tạo lập là cách để cuộc sống của mỗi thành viên hoàn toàn được đảm bảo trong hiện tại và tương lai, từ đó có điều kiện tập trung toàn bộ năng lực, ý chí vào những mục tiêu phát triển của Ami&M. 

Ami&M chào đón bạn trở thành
người đồng hành tiếp theo

Bạn thích một môi trường làm việc năng động, sáng tạo và gắn kết?
Hãy ứng tuyển để trở thành thành viên trong gia đình Ami&M